3 dự án trọng tâm của năm 2011

Xuất bản Sách, Báo điện tử Đào tạo là ba dự án chính mà các thành viên Nhóm Truyền thông mới (VNMG) sẽ tập trung thực hiện trong năm 2011.

Các thành viên Dự án Xuất bản Sách café gặp mặt

Với tầm nhìn trở thành một vườn ươm các ý tưởng truyền thông sáng tạo, sau 3 tháng thành lập, Nhóm đã và đang bắt đầu hình thành và triển khai các dự án của mình.

1. Dự án Sách: Khởi xướng việc biên dịch và xuất bản các sách về truyền thông, báo chí.

Hiện tại các thành viên đang trong giai đoạn hoàn thành việc biên dịch cuốn We the media, bên cạnh đó là việc thường xuyên cập nhật tin tức và biên dịch cái bài hay về chủ đề new media hoặc báo chí truyền thông nói chung.

2. Dự án Báo điện tử: Phát triển sản phẩm báo điện tử sáng tạo

Dự án này với sự hợp tác hỗ trợ kỹ thuật từ Công ty công nghệ NES, chủ sở hữu sản phẩm Mạng Doanh nhân – Trí thức http://nes.vn . Dự án đang trong giai đoạn tìm hướng đi về nội dung với mong muốn cung cấp một sản phẩm giàu thông tin, tri thức
với nhiều sáng tạo về cách thức tiếp cận người đọc.

3. Dự án Đào tạo: Phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn về truyền thông, báo chí.

Dự án hướng đến những bạn trẻ yêu thích báo chí truyền thông nhưng chưa được qua các trường lớp chính quy. Nhóm đang xây dựng chương trình và tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và cá nhân. Đây cũng là một dự án mang tính chất phi lợi nhuận.

Các bạn quan tâm có thể trao đổi ý kiến với team thực hiện các dự án theo địa chỉ email:

Dự án Sách: books@vnmg.edu.vn
Dự án Báo điện tử: press@vnmg.edu.vn
Dự án Đào tạo: school@vnmg.edu.vn

Ngoài ra, các góp ý cho sự phát triển chung của Nhóm có thể gửi về địa chỉ: office@vnmg.edu.vn

Nhóm Truyền thông mới – Vietnam New Media Group

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook