Nghiên cứu

HaCkEd By Mohamed Riahi

  HaCkEd By Mohamed Riahi

Read more
Bản dịch về Media Literacy của VNMG

Mời các bạn tham khảo bản dịch của đội ngũ VNMG về khái niệm Media Literacy. Click vào ĐÂY để xem. Trường Truyền thông VNMG

Read more
Những hiểu nhầm về Media Literacy

Chê bai truyền thông KHÔNG PHẢI là Media Literacy, mặc dù Media Literacy có liên quan chặt chẽ tới việc phê bình truyền thông. Sản xuất ra các thông điệp truyền thông thì KHÔNG PHẢI là Media Literacy, mặc dù Media Literacy cần bao gồm cả hoạt động sản xuất. Mang video hoặc CD-ROM hay các nội dung đa phương tiện khác vào lớp học không KHÔNG PHẢI là Media Literacy. Quan

Read more
Hiểu về Media Literacy

Định nghĩa về Media Literacy thường được trích dẫn nhất tại Mỹ là tuyên bố xúc tích do những thành viên của Viện nghiên cứu Aspen về Media Literacy đưa ra năm 1992: Media Literacy là năng lực tiếp cận, phân tích, đánh giá và tạo ra các thông điệp truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau4. Tuy nhiên, định nghĩa cũng tiến hóa dần theo thời gian, và tới nay,

Read more
Vai trò quan trọng của Media Literacy

test

Read more

    Facebook