Khóa học

Xin mời click vào từng chương trình để xem chi tiết. 

Số điện thoại tư vấn: 0932 212 262

1. TeenMedia: Kỹ năng Truyền thông cho học sinh

 

2. TeenPro: Kỹ năng quản lý dự án cho học sinh

 

3. Coaching & Mentoring Programme

 

4: Chương trình Phóng Viên Nhỏ

 

5: Future Community Leaders

 

VNMG School of Media

New Media, New Thinking

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook