Giảng viên

Nhat2b

Cao Xuân Nhật: Người Sáng lập Trường Truyền thông VNMG

a Duc2

Đỗ Anh Đức: Tiến sĩ Truyền thông, Đại học Macquarie, Sydney, Úc

Giang2

Nguyễn Khắc Giang: Thạc sĩ Truyền thông ĐH City London, UK.

 

a DUy2

Lê Khánh Duy: Thạc sĩ Báo chí và Truyền thông đại chúng

c Huyen2

Nhà báo Đào Thanh Huyền: Nguyên trưởng Đại diện Trường Báo chí Lille

A Cong2

Nhà bán Phan Công: Người Sáng lập Thanh Niên Mobile

 

Minh2

Hoàng Đức Minh: Người Sáng lập Tổ chức Hành động vì Tương lai

Hung2

Đỗ Hùng: Người Sáng lập dự án 10.000 bức ảnh cho trẻ em nghèo vùng cao

c Thuy2

Đỗ Minh Thùy: Người Sáng lập Dự án Nâng cao năng lực nhà báo trẻ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook