Những hiểu nhầm về Media Literacy

  • Chê bai truyền thông KHÔNG PHẢI là Media Literacy, mặc dù Media Literacy có liên quan chặt chẽ tới việc phê bình truyền thông.
  • Sản xuất ra các thông điệp truyền thông thì KHÔNG PHẢI là Media Literacy, mặc dù Media Literacy cần bao gồm cả hoạt động sản xuất.
  • Mang video hoặc CD-ROM hay các nội dung đa phương tiện khác vào lớp học không KHÔNG PHẢI là Media Literacy. Quan trọng là mỗi người cần khám phá ra bản chất và tác động của truyền thông cũng như thông điệp truyền thông trong nền văn hóa của chúng ta.

MediaLiter

  • Việc chỉ đơn giản tìm ra các mục đích chính trị, các mẫu rập khuôn, hoặc sự tái hiện sai lầm KHÔNG PHẢI là Media Literacy. Ngoài các mục tiêu này, mỗi người còn cần tìm hiểu xem hệ thống nào khiến tất cả những điều trên trở nên “bình thường”.
  • Xem xét một thông điệp truyền thông chỉ từ một góc độ thì KHÔNG PHẢI là Media Literacy bởi truyền thông cần được đánh giá từ đa góc độ.
  • Media Literacy KHÔNG PHẢI là “cấm xem!” mà là “xem một cách cẩn trọng, và suy nghĩa một cách phê phán”.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook