Phóng viên tập sự học hỏi tại VTV

Chương trình Phóng viên tập sự do VNMG tổ chức đã có các buổi đào tạo tại Đài truyền hình Việt Nam vào cuối tuần vừa qua.

Các bạn học viên đã được giới thiệu và làm quen với các kênh và hiểu hơn công việc sản xuất chương trình truyền hình.

Hàng trăm hồ sơ trước đó đã được gửi về, qua hai vòng tuyển chọn, 30 bạn đã được đi đến vòng cuối cùng.

Đây là một chương trình không vì mục tiêu lợi nhuận mà VNMG hợp tác phát triển cùng VTV.

gf gr g9

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook